Digital presentasjon

Videoen under forklarer kort og godt om vår prosjektoppgave.

Under finner du vår Power Point presentasjon. Merk at på grunn av taushetsbelagt data kan tallverdier være endret.

Power Point

 

Bacheloroppgaven er levert!

Prosjektoppgaven er ferdig skrevet og levert!

Fremover skal gruppen jobbe med  den muntlige fremføringen og den digitale presentasjonen.

Dette er bare starten!

 

Oppdatering 31.03.20

Hadde i dag møte med Lars Kapstad, Kamil Dursun, Reidar Nordby, Bjørn Birkeland, Trond Lunde, Mohamed Abdirashid og Paul Rakvaag hvor vi har snakket om arbeid videre.

Det ble enighet om at NetBas ikke blir tilgjengelig for oss og vi har dermed funnet to nye metoder vi skal benytte istedenfor.

Det blir lagt ut en oppdatert forprosjektrapport med endringer i problemstilling og metodikk for videre arbeid.

 

Oppdatering 20.03.20

Forprosjektrapporten er levert og lastet opp på nettsiden og er tilgjengelig for alle å lese. Du finner den under Arkiv – Forprosjekt

 

Oppdatering 13.03.20

Høgskolen i Østfold ble fra og med kl. 18:00 torsdag 12.03 stengt for å begrense Covid-19 smitte. Dette har ført til at vi måtte arbeide selvstendig hjemme og vi ferdigstiller forprosjektrapporten. Møter blir avlyst som forklart i ROS-analysen.

Vi venter fremdeles på at NetBas skal bli ferdig installert på skolens servere slik at vi kan analysere data fra Norgesnett.

 

Oppdatering 04.03.20

Idag møtte vi med Bjørn Birkeland hos Norgesnett for å snakke om videre progresjon i prosjektet. Han gikk lett igjennom programvaren og området vi skal behandle i oppgaven. Det ble sendt over filer som vi kan bruke som støttemiddel når vi skal utføre beregninger.

Det gjenstår å få tilgang til programmet NetBas som skal settes opp på egen server i Fredrikstad. Vi venter på leverandør til å ferdigstille dette.

Han har signert på fortrolighetsavtale og prosjektavtalen.

Vi hadde planlagt et lynkurs i programvaren men denne avtalen måtte flyttes.

 

Oppstartsmøte med Norgesnett AS

Vi hadde oppstartsmøte sammen med med Bjørn Birkeland som arbeider med nettutvikling for Norgesnett AS. Under møtet diskuterte vi oppgaven og fikk bakgrunnsinformasjon på problemstillingen vi skal jobbe med og hvordan nettselskapet opererer. Konklusjonen fra møtet ble til at vi skulle sette oss inn i hvordan en evt. spenningsheving ville påvirke nettet og hva som må bli tatt hensyn til på grunn av dette.

Videre arbeid blir å få på plass teorien for slik at vi kan sette opp et nytt møte for å diskutere størrelsesbegrensninger for oppgaven ettersom de har et omfattende nett med hundrevis av trafostasjoner og milevis med nett.