Oppstartsmøte med Norgesnett AS

Vi hadde oppstartsmøte sammen med med Bjørn Birkeland som arbeider med nettutvikling for Norgesnett AS. Under møtet diskuterte vi oppgaven og fikk bakgrunnsinformasjon på problemstillingen vi skal jobbe med og hvordan nettselskapet opererer. Konklusjonen fra møtet ble til at vi skulle sette oss inn i hvordan en evt. spenningsheving ville påvirke nettet og hva som må bli tatt hensyn til på grunn av dette.

Videre arbeid blir å få på plass teorien for slik at vi kan sette opp et nytt møte for å diskutere størrelsesbegrensninger for oppgaven ettersom de har et omfattende nett med hundrevis av trafostasjoner og milevis med nett.

 

expo19