Oppdatering 13.03.20

Høgskolen i Østfold ble fra og med kl. 18:00 torsdag 12.03 stengt for å begrense Covid-19 smitte. Dette har ført til at vi måtte arbeide selvstendig hjemme og vi ferdigstiller forprosjektrapporten. Møter blir avlyst som forklart i ROS-analysen.

Vi venter fremdeles på at NetBas skal bli ferdig installert på skolens servere slik at vi kan analysere data fra Norgesnett.

 

expo19