Bacheloroppgaven er levert!

Prosjektoppgaven er ferdig skrevet og levert!

Fremover skal gruppen jobbe med  den muntlige fremføringen og den digitale presentasjonen.

Dette er bare starten!

 

expo19