EXPO

Videoen under forklarer kort og godt om vår prosjektoppgave.

Under finner du vår Power Point presentasjon. Merk at på grunn av taushetsbelagt data kan tallverdier være endret.

Power Point