Pressemelding

Målet ved prosjektet er å se på de økonomiske utfallene som følge av å øke nettspenningen fra 18 kV til 22kV i et bestemt område. I dette området skal vi se på eksisterende kostnader som forekommer ved tap og sammenligne de med teoretisk resultat fra beregninger. Programmet NetBas blir ikke benyttet til å analysere data fra Norgesnett ettersom Covid-19 hindret programvare til å bli installert på serveren til skolen. Det skal opprettes en økonomisk kalkyle på kostnader ved utbytting av fordelingstransformatorer, og gjøres et anslag på reduksjon av nettverkstapene ved spenningsheving i de gitte området.