Oppdatering 04.03.20

Idag møtte vi med Bjørn Birkeland hos Norgesnett for å snakke om videre progresjon i prosjektet. Han gikk lett igjennom programvaren og området vi skal behandle i oppgaven. Det ble sendt over filer som vi kan bruke som støttemiddel når vi skal utføre beregninger.

Det gjenstår å få tilgang til programmet NetBas som skal settes opp på egen server i Fredrikstad. Vi venter på leverandør til å ferdigstille dette.

Han har signert på fortrolighetsavtale og prosjektavtalen.

Vi hadde planlagt et lynkurs i programvaren men denne avtalen måtte flyttes.

 

Oppstartsmøte med Norgesnett AS

Vi hadde oppstartsmøte sammen med med Bjørn Birkeland som arbeider med nettutvikling for Norgesnett AS. Under møtet diskuterte vi oppgaven og fikk bakgrunnsinformasjon på problemstillingen vi skal jobbe med og hvordan nettselskapet opererer. Konklusjonen fra møtet ble til at vi skulle sette oss inn i hvordan en evt. spenningsheving ville påvirke nettet og hva som må bli tatt hensyn til på grunn av dette.

Videre arbeid blir å få på plass teorien for slik at vi kan sette opp et nytt møte for å diskutere størrelsesbegrensninger for oppgaven ettersom de har et omfattende nett med hundrevis av trafostasjoner og milevis med nett.