Oppdatering 13.03.20

Høgskolen i Østfold ble fra og med kl. 18:00 torsdag 12.03 stengt for å begrense Covid-19 smitte. Dette har ført til at vi måtte arbeide selvstendig hjemme og vi ferdigstiller forprosjektrapporten. Møter blir avlyst som forklart i ROS-analysen.

Vi venter fremdeles på at NetBas skal bli ferdig installert på skolens servere slik at vi kan analysere data fra Norgesnett.

 

Oppdatering 04.03.20

Idag møtte vi med Bjørn Birkeland hos Norgesnett for å snakke om videre progresjon i prosjektet. Han gikk lett igjennom programvaren og området vi skal behandle i oppgaven. Det ble sendt over filer som vi kan bruke som støttemiddel når vi skal utføre beregninger.

Det gjenstår å få tilgang til programmet NetBas som skal settes opp på egen server i Fredrikstad. Vi venter på leverandør til å ferdigstille dette.

Han har signert på fortrolighetsavtale og prosjektavtalen.

Vi hadde planlagt et lynkurs i programvaren men denne avtalen måtte flyttes.