Om oss

Vi er fire studenter som skriver bacheloroppgave i sammarbeid med Norgesnett AS. Vår oppgave er å se på om det er store økonomiske fordeler ved å heve spenningen på et nett fra 18kV til 22kV i et bestemt område.