Powerpoint

Destillasjonskolonne-Powerpoint

 

Digital presentasjon

Under her finner du Powerpoint presentasjon som forklarer kort om prosjektoppgaven.

Digital-presentasjon1

 

 

 

 

oppdatering

Prosjektet Automatisering av destillasjonskolonne er fullført. Det har blitt brukt CoDeSys system program til  å lage et PLS styring for destillasjonskolonne. Den består av 11 temperatursensor som blir automatisert av PLS programmet.

Fremover er det planlagt å jobbe med digital presentasjon for bloggen og presentasjone til muntlig fremføring.

 

Automatisering av destillasjonskollonne

Prosjektet er den avsluttende bacheloroppgaven ved Høgskolen i Østfold for elkraft ingeniører.

Prosjektgruppe B20E07 består av Mutaz Abdoon.

Mutaz Abdoon

Gruppen har en oppgave for Høgskolen i Østfold ved avdeling ingeniørfag med tittel «Automatisering av destillasjonskollonne».

Reidar Nordby har godkjent tekst i dette innlegget 25/03/2020