Automatisering av destillasjonskollonne

Prosjektet er den avsluttende bacheloroppgaven ved Høgskolen i Østfold for elkraft ingeniører.

Prosjektgruppe B20E07 består av Mutaz Abdoon.

Mutaz Abdoon

Gruppen har en oppgave for Høgskolen i Østfold ved avdeling ingeniørfag med tittel «Automatisering av destillasjonskollonne».

Reidar Nordby har godkjent tekst i dette innlegget 25/03/2020