oppdatering

Prosjektet Automatisering av destillasjonskolonne er fullført. Det har blitt brukt CoDeSys system program til  å lage et PLS styring for destillasjonskolonne. Den består av 11 temperatursensor som blir automatisert av PLS programmet.

Fremover er det planlagt å jobbe med digital presentasjon for bloggen og presentasjone til muntlig fremføring.