Et lite innblikk i arbeidet med bacheloroppgaven og våre hjemmekontor

Velkommen skal du være! Vi studerer industriell design ved Høgskolen i Østfold, og denne bloggen vil gi innblikk i vårt arbeid med bacheloroppgaven. Vår oppdragsgiver er Easypick AS, en tjeneste for deling av fysiske nøkler. I en verden som blir stadig mer tjenestebasert, har vi stor tro på at det blir viktigere enn noen gang å levere helhetlige tjenester med brukeren i sentrum. Vi ønsket derfor å jobbe med tjenestedesign i vår avsluttende oppgave på Høgskolen i Østfold. Vår oppgave tar sikte på å komme fram til forbedringer ved dagens tjeneste, og potensielle fremtidsscenarier.

Arbeidet med bacheloroppgaven er godt i gang, og vi nærmer oss halvveis i løpet. Så langt har vi arbeidet med innsikt i prosjektet. I denne oppgaven har det handlet om å skape seg et bilde av tjenesten og hvordan den fungerer, i tillegg til å lære mer om brukerne og hvordan de handler. Vi har gjort enkle konkurrentanalyser, testet tjenesten (både på oss selv og andre) og gjort situasjonsanalyser. I en innsiktsfase kan man oppleve at det blir overveldende mye informasjon, og ting kan føles uoversiktlig. Vi har derfor hatt god nytte av å sette sammen all innsikten i et GIGA-map. Dette har vi valgt å gjøre elektronisk i den nettbaserte plattformen Miro, som fungerer som en stor elektronisk tavle der man kan samle ideer og brainstorme.

Eksempel på bruk av miro. Bildet er hentet fra miro.com.

De to siste ukene har satt hverdagen på hodet i Norge, og som alle andre blir vi nødt til å tenke litt nytt og komme opp med nye arbeidsmetoder. Vi sitter for øyeblikket på hvert vårt hjemmekontor, og holder daglige videomøte der vi oppdaterer hverandre og fordeler ny arbeidsoppgaver. Den nye arbeidshverdagen er spesielt en utfordring da vi er avhengige av å samarbeide om oppgaver, og helst skulle vært ute i feltet og snakket med brukere på dette punktet i arbeidet. Den siste uken har vi jobbet mye med å omstille oss, og finne nye måter å løse oppgavene på. Vi tar dette som en utfordring og skal levere et vell så godt resultat i begynnelsen av juni.

Våre hjemmekontor.