Innspurt

Da begynner det å nærme seg innlevering av oppgaven! Alle i gruppa jobber hardt for å få oppgaven ferdig, men er ved godt mot og greier å holde positiviteten oppe, til tross for lange dager.

Viktig å få litt D-vitamin mens man kan!
Noen er mer positive enn andre!

Det har vært utrolig lærerikt å jobbe så intensivt og å hele tiden måtte finne nye veier å løse problemer på, spesielt i denne litt rare tiden. Vi er utrolig takknemlige til alle som har hjulpet oss med oppgaven!

Finpussen skal på plass!