Aktiviteter

Fram til nå har vi gjennomført litteraturstudie og analyser av eksisterende databaseløsninger. Vi har undersøkt om industriell symbiose, sirkulær økonomi, GDPR og personvern. Videre har vi satt sammen en framdriftsplan og målsetting for oppgaven. I tillegg har vi utarbeidet en forprosjektrapport, hvor vi har valgt problemstilling, avgrensninger og løsningsmetodikk for oppgaven.

Planen videre er å starte med å intervjue relevante bedrifter på Øra-området, slik at vi kan samle inn nødvendig data som vi kan implementere i løsningen vår.

 

expo19