Sirkulær Økonomi

Sirkulær økonomi er en strategi som går ut på å gjenbruke alle ressurser for å opprettholde en balanse i livssyklusen til produktene. Metoder som er tatt i bruk for å oppnå sirkulær økonomi er eco-design, resirkulering og avfallsforebygging. Effekten av sirkulær økonomi er at ingen ressurser tar slutt. Bakgrunnen for bruken av ordet økonomi i begrepet er grunnet med at løsningen ikke bare er bærekraftig, men også økonomisk gunstig. Målet er å kunne produsere produkter som kan gjenvinnes (Solberg & Valseth 2016: 231-240) eller resirkuleres, for å redusere miljøfotavtrykket.

For å redusere bruken av ressurser, kan man bruke avfallet som ressurs i produksjonen av nye produkter. I produksjonen bør man utnytte mest mulig av råvaren for å gjøre denne prosessen så energieffektiv som mulig. Ved å produsere varer av bedre kvalitet med lenger levetid, kan man produsere mindre og dermed bruke mindre ressurser. Det bør også være lett å reparere og vedlikeholde disse produktene, slik at de får lengre levetid. Sirkulær økonomi handler også om å utnytte produktene i størst mulig grad. SINTEF bruker leie av vaskemaskiner som et eksempel. Dersom flere husholdninger benytter seg av samme vaskemaskin, trenger man ikke like mange slike produkter og det blir mindre klimautslipp per husholdning (Sintef, 2018). En studie utført av Club of Rome viser at Norge vil kunne minke utslippene med hele 66% i 2030 om en går over til å praktisere sirkulær økonomi (Høglo, 2016).

Infografikk om sirkulær økonomi

Kilder:

Høglo, A. M. (2016). Avfallshåndtering for næringsbygg – utfordringer og potensiale ved en sirkulær økonomi. (Masteroppgave). Hentet fra http://hdl.handle. net/11250/2421676

(Sintef. (2018). Hva betyr egentlig sirkulær økonomi? Hentet fra https://www.sintef.no/siste-nytt/hva-betyr-egentlig-sirkular-okonomi/)

Solberg, I. & Valseth, M. (2016). Bioøkonomi og det grønne skiftet. Idunn, 32, 231-240. doi: 10.18261/issn.1504-2871-2016-03-02

 

expo19