Progresjon

Ettersom vi nå er i en spesiell situasjon, har vi måttet justere framgangsmåten vår.  Blant annet må all møtevirksomhet nå foregå digitalt.

Derfor måtte vi utsette intervjuene, men vi er nå kommet i gang med å intervjue noen enkelte bedrifter. Alle intervjuer vil nå foregå per telefon og e-post, og vi har heller ikke mulighet til å intervjue like mange bedrifter som vi hadde planlagt.

Ettersom vi måtte utsette intervjuene, har vi brukt tiden på andre aktiviteter. Vi har analysert ytterligere databaser, hvor vi har hatt større fokus på oppbygningen av databasene. Vi har også brukt mer tid på litteraturstudie, hvor vi har undersøkt relevante aktører og gjennomført problemundersøkelse med hensyn på en databaseløsning.

Vi har bestemt hvilke plattformer vi skal jobbe på. Møter foregår via Skype eller Teams, filer, aktiviteter og kommunikasjon foregår via Teams, og Miro brukes som et verktøy til brainstorming og oppbygning av både rapporten og løsningen. Vi har også bestemt at vi skal jobbe i Adobe XD, hvor samtlige gruppemedlemmer skal lære seg programmet.

Når vi har samlet inn nok data som vi kan benytte i løsningen vår, vil vi utforme en kravspesifikasjon. Videre derfra vil vi starte designutviklingen av løsningen.

 

 

expo19