Idéutvikling – Low Fidelity Håndskisser

Etter brukerintervjuene startet vi med idéutviklingen. Dette jobbet vi med gjennom Low Fidelity Prototyping.

Low Fidelity er direkte oversatt en dårlig gjengivelse av et design. Gjennom Low Fidelity Prototyping kan man raskere utarbeide ideer og konsepter, ettersom man har fokus på funksjonaliteten i designet. Derfor vil slike prototyper ha lite fokus på designet, og dermed kun bestå av de viktigste elementene. Disse elementene visualiseres ved hjelp av former. Selv om Low Fidelity Prototyper inneholder få elementer, er det mulig å teste dem og funksjonaliteten. Det kan man gjøre både på papir og digitalt. (Babich, 2017). Vi har ikke brukertestet noen av håndskissene, men videreført hele eller deler av konseptideene til konseptutvikling i Adobe Experience Design.

Konsept 1. Elementer som åpen meny oppe i høyre hjørne, filtreringssystemet og ny annonse (salg) er blitt videreført i Adobe XD.

Konsept 2. Hele dette konseptet er videreført til Adobe XD.

 

Konsept 3. Dette er et bedre utviklet konsept enn de første konseptene. Også fra dette konseptet har vi videreført mange elementer til Adobe XD.

 

 

 

 

 

Kilde:

Babich, N. (2017, 29. November). Prototyping 101: The Difference between Low-Fidelity and High-Fidelity Prototypes and When to Use Each [Blogginnlegg]. Hentet fra https://theblog.adobe.com/prototyping-difference-low-fidelity-high-fidelity-prototypes-use/

 

expo19