Tre konseptvarianter

Etter idéutviklingen, holdt vi et gruppemøte for å demonstrere alle ideene våre. Vi valgte ut elementer fra alle ideene, og puttet dem inn i tre konseptvarianter; gul, grønn og blå. Disse variantene har samme hovedfunksjon, men ulik innpakning. De har derfor ulike forsider, navigasjon, meny og søkefilter. Vi ønsket å undersøke hvilket oppsett og hvilke elementer som er mest brukervennlig. Deretter utarbeidet vi de tre variantene i Adobe XD.

Skjemaet de tre konseptene er utarbeidet etter.

 

Forsiden til det gule konseptet inneholder to hovedsnarveier og en forklaring på hvordan databasen fungerer, samt. et søkefelt.

 

Menyen er plassert til høyre i toppbaren. Hver snarvei i menyen har en nedtrekksmeny.

 

Søkefilteret er plassert på venstresiden, hvor de fleste kategoriene har en nedtrekksmeny. For å kunne bestemme tallverdier, må brukeren skyve markøren. Annonsene søkeresultatet inneholder en del informasjon om materialet, og brukeren kan bestille direkte herfra.

 

Grønt konsept har fire hovedsnarveier på forsiden, et søkefelt og en rekke artikler. Akkurat disse to artiklene handler om bedrifter som har spart penger eller miljø ved å benytte seg av databasen.

 

Menyen er en hamburgermeny til venstre i toppbaren. Dermed er hele menyen skjult for brukeren når den ikke er i bruk.

 

Grønt konsept har et søkefilter på en helt egen side. Dersom brukeren allerede vet hva vedkommende leter etter, er dette et raskt filter å bruke.

 

I søkeresultatene får man opp svært mye informasjon om materialene. Her kan man både lagre annonsen og bestille materialet direkte fra oversikten.

 

Det blå konseptet har i likhet med det gule to hovedsnarveier på forsiden. Men dette konseptet har også et stort søkefelt og snarveier til alle materialkategoriene. Her er menyen på venstre siden.

 

Dette søkefilteret fungerer slik at man kan legge til ønskede elementer. Det tar noe lenger tid, men det blir i utgangspunktet færre elementer på siden. I søkeresultatet inneholder annonsene svært lite informasjon om materialet, og man må dermed gå inn på annonsen for å lese om flere detaljer.

 

Her et filter (Makspris) lagt til.

 

expo19