Løsningen

Den endelige løsningen er basert på tilbakemeldinger vi har fått fra tidligere brukertester, brukerintervjuer og oppdragsgiver, i tillegg til brukertester og demonstrasjon lenger ut i prosjektet.

Etter valget av konsept, gjennomførte vi to brukertester, hvor begge brukerne har tilknytning til bedrifter på Øra. Disse gjennomførte også den første brukertesten. Vi tok hensyn til disse tilbakemeldingene gjennom hele detaljeringsfasen.

For å bestemme løsningens fargetema, laget vi forslag til seks ulike fargekombinasjoner. Deretter sendte vi et spørreskjema til 14 personer, hvor vi spurte om hvilke tre fargekombinasjoner de assosierte mest med miljø og bærekraft, og hvilke tre kombinasjoner som harmonerte mest. Den fargekombinasjonen som fikk mest poeng, ble løsningens fargetema.

På slutten av detaljeringsfasen gjennomførte vi en demonstrasjon av løsningen for en bedrift, og fikk tilbakemeldinger underveis. Disse tilbakemeldingene var svært nyttige. Vi gjennomførte også en siste brukertest med to utenforstående brukere, for å teste noen funksjoner vi hadde lagt til etter de første brukertestene.

I løpet av detaljeringsfasen har vi blant annet forbedret Ny annonse-siden, en rekke ikoner og Ressursbankens logo. I tillegg har vi laget en ny og mer detaljert forklaring over hvordan løsningen fungerer.

Forsiden når brukeren ikke er logget inn. Rekkefølgen på hovedsnarveiene er endret.

 

«Hvordan fungerer det?».

 

Finn annonser-oversikt.

Inne på en bestemt annonse.

 

Ny annonse har nå færre obligatoriske felt å fylle ut. Brukeren har heller mulighet til å legge til nye kategorier, slik at annonsen kan tilpasses ressursen som skal averteres.

 

Min side. Noen av ikonene samt rekkefølgen på snarveiene har blitt endret

Ressurser. Ikonene har blitt endret.

 

 

Lenke til den klikkbare, interaktive prototypen til Ressursbanken: https://xd.adobe.com/view/4b35046f-8c52-4b07-5620-2a4b9873dab0-3d04/?fullscreen&hints=off *

*Det er ikke nødvendig å ha egen innlogging med passord for å teste den. Innloggingen er kun for å vise hvordan den ville ha sett ut og fungert. Det er dermed kun nødvendig å klikke i ett av de to feltene (brukernavn og passord), og deretter «LOGG INN».

 

expo19