Informasjon

Hei!

Denne bloggen er skrevet av Desirée Suther, Malene Liavaag og Julie Karine Schmidt Solberg. Vi er gruppe 2 på Industriell Design våren 2020.

I vårt prosjekt skal vi utforme en databaseløsning som forvalter ressurser blant bedrifter, i første omgang på industriområdet på Øra i Fredrikstad. En slik løsning er med på å fremme industriell symbiose.