Valgt konsept

Før vi kom fram til det valgte konseptet, gjennomførte vi tolv brukertester av hver konseptvariant. To av disse brukerne er tilknyttet industrien i Øra-områder, mens de resterende brukerne er utenforstående. I tillegg tok vi hensyn til tilbakemeldinger fra oppdragsgiverne.

Hensikten med brukertestene var å undersøke hvilken innpakning brukerne foretrakk. Vi ønsket å finne ut av hvilken konseptvariant som var mest brukervennlig, spesielt med tanke på navigasjon. Men også hvilken forside, søkefilter og meny brukerne foretrakk.

Brukerne og oppdragsgiverne likte elementer ved alle tre konseptvariantene. Derfor er det valgte konseptet en kombinasjon av dem. Blant annet består forsiden av «Hvordan fungerer det?» (når brukeren ikke er innlogget), artikler og suksesshistorier. Søkefilteret finnes i både en grunnleggende og en avansert form. Brukerne har nå mulighet til å kontakte selgeren og å benytte seg et ressursregister. I tillegg har løsningen byttet navn fra Råvarebanken til Ressursbanken, for å ikke ekskludere varme, energi og damp.

 

Forsiden når brukeren ikke er innlogget.

 

Brukeren har logget inn.

 

Finn annonser-oversikten. Som standard er søkefilteret grunnleggende.

 

Filteret kan utvides for å få et mer nøyaktig søk.

 

Når brukeren er inne på en annonse. Brukeren kan kontakte selgeren, lagre annonsen og legge inn en bestillingsforespørsel.

 

Kontakt selger-skjemaet.

 

Ny annonse. Brukeren for eksempel legge inn all informasjon manuelt.

Brukeren kan også bruke informasjon fra et materialpass. Et materialpass inneholder blant annet materialets tekniske spesifikasjoner.

 

Vi la til en databasedel i løsningen, som er et offentlig ressursregister for alle brukerne. Her kan brukerne se gjennom alle de registrerte ressursene og legge til nye ressurser. I tillegg har brukeren oversikt over sine egne og lagrede ressurser. Tanken med databasedelen er at brukerne kan opprette nye annonser fra disse ressursene, for å slippe å fylle ut informasjon tilknyttet ressursen.

 

 

Tre konseptvarianter

Etter idéutviklingen, holdt vi et gruppemøte for å demonstrere alle ideene våre. Vi valgte ut elementer fra alle ideene, og puttet dem inn i tre konseptvarianter; gul, grønn og blå. Disse variantene har samme hovedfunksjon, men ulik innpakning. De har derfor ulike forsider, navigasjon, meny og søkefilter. Vi ønsket å undersøke hvilket oppsett og hvilke elementer som er mest brukervennlig. Deretter utarbeidet vi de tre variantene i Adobe XD.

Skjemaet de tre konseptene er utarbeidet etter.

 

Forsiden til det gule konseptet inneholder to hovedsnarveier og en forklaring på hvordan databasen fungerer, samt. et søkefelt.

 

Menyen er plassert til høyre i toppbaren. Hver snarvei i menyen har en nedtrekksmeny.

 

Søkefilteret er plassert på venstresiden, hvor de fleste kategoriene har en nedtrekksmeny. For å kunne bestemme tallverdier, må brukeren skyve markøren. Annonsene søkeresultatet inneholder en del informasjon om materialet, og brukeren kan bestille direkte herfra.

 

Grønt konsept har fire hovedsnarveier på forsiden, et søkefelt og en rekke artikler. Akkurat disse to artiklene handler om bedrifter som har spart penger eller miljø ved å benytte seg av databasen.

 

Menyen er en hamburgermeny til venstre i toppbaren. Dermed er hele menyen skjult for brukeren når den ikke er i bruk.

 

Grønt konsept har et søkefilter på en helt egen side. Dersom brukeren allerede vet hva vedkommende leter etter, er dette et raskt filter å bruke.

 

I søkeresultatene får man opp svært mye informasjon om materialene. Her kan man både lagre annonsen og bestille materialet direkte fra oversikten.

 

Det blå konseptet har i likhet med det gule to hovedsnarveier på forsiden. Men dette konseptet har også et stort søkefelt og snarveier til alle materialkategoriene. Her er menyen på venstre siden.

 

Dette søkefilteret fungerer slik at man kan legge til ønskede elementer. Det tar noe lenger tid, men det blir i utgangspunktet færre elementer på siden. I søkeresultatet inneholder annonsene svært lite informasjon om materialet, og man må dermed gå inn på annonsen for å lese om flere detaljer.

 

Her et filter (Makspris) lagt til.