Oppgaven

Som del av forskningsprosjektet Industriell symbiose på Øra, skal det utvikles en databasert løsning for å forvalte data knyttet til avfallsressurser, materialer, energi mm. fra bedriftene i et industrielt område, som grunnlag for å kunne finne avtagere av materialene til nye produkter. Løsningen skal utvikles for Norwegian Centre of Circular Economy, med bistand fra Østfoldforskning. Oppgaven vil være knyttet til å definere brukerbehov, krav til brukergrensesnitt, funksjonskrav, og potensiell løsning for et databaseverktøy som i neste omgang også skal kunne tilbys andre lignende områder i Norge og evt. Utland. Oppgaven kan ha kobling mot interaksjonsdesign.