Verdistrømsanalyse Skolt Pukkverk

Vi samarbeider med Skolt om Bacheloroppgaven. Vi skriver en verdistrømsanalyse av Moss Pukkverk. Å lage en verdistrømsanalyse er en «Hans on» tilnærming, så vi har gått mange meter ute i pukkverkert, snakket med mange ansatte og stilt med stoppeklokke og papir for å få så konrekt data som mulig.