Siste innspurt!

Da begynner det å nærme seg slutten på bacheloren og innleveringsfristen er rett rundt hjørnet. Nå jobber gruppen med siste finpussen på oppgaven for å så levere den inn til veileder for tilbakemelding.

 

Hvordan skal dette løses?

Covid-19 satt en stopper for at gruppen kunne møtes fysisk og vi kunne heller ikke besøke Skolt Pukkverk. Dette bød selvfølgelig på noen utfordringer, men gruppen har løst dette på en god måte. Allerede før Covid-19 utbruddet hadde gruppen fullført current state kartlegging og valgte nå individuelt fokusområde for en future state løsning hos Skolt Pukkverk AS avd. Moss. Her følger en liten smakebit for hva bacheloroppgaven vil inneholde og hva den enkelte i gruppen har fokusert på.

Hanne Kristin:

Hanne Kristin: Kunderelasjon og fremtidig marked.

Lars Kristian:

Lars Kristian: LEAN, organisasjonsutvikling, current- og future state map, systemtenkning og produksjon.

Celine:

Celine: Visuell ledelse, Andon, A3, KPI og tavlemøter.

Anders:

Anders: Massebalanse, OEE, Statistisk prosesskontroll og produksjon.

 

Følger av Covid-19

Etter Covid-19 ble velkjent for oss alle i mars har prosjektgruppen fulgt alle retningslinjer som myndighetene har bestemt. Vi har jobbet hjemmefra å kommunisert både med hverandre, veileder og de ansatte i Skolt Pukkverk avdeling Moss på sosiale plattformer. Hovedplattformen har vært teams, men med litt tekniske problemer har også skype og mail vært viktige kanaler å kommunisere gjennom. Vi har tilpasset oss godt til denne måten å jobbe med hverandre på, men nå som det nærmere seg innlevering har vi valgt å møtes igjen for siste innspurt, men holder selvfølgelig en meter avstand.