Hvordan skal dette løses?

Covid-19 satt en stopper for at gruppen kunne møtes fysisk og vi kunne heller ikke besøke Skolt Pukkverk. Dette bød selvfølgelig på noen utfordringer, men gruppen har løst dette på en god måte. Allerede før Covid-19 utbruddet hadde gruppen fullført current state kartlegging og valgte nå individuelt fokusområde for en future state løsning hos Skolt Pukkverk AS avd. Moss. Her følger en liten smakebit for hva bacheloroppgaven vil inneholde og hva den enkelte i gruppen har fokusert på.

Hanne Kristin:

Hanne Kristin: Kunderelasjon og fremtidig marked.

Lars Kristian:

Lars Kristian: LEAN, organisasjonsutvikling, current- og future state map, systemtenkning og produksjon.

Celine:

Celine: Visuell ledelse, Andon, A3, KPI og tavlemøter.

Anders:

Anders: Massebalanse, OEE, Statistisk prosesskontroll og produksjon.

 

expo19