Være med?

Vi håper at du har lyst til å høre vår presentasjon: «Verdistrømsanalyse hos Skolt Pukkverk AS».

Mandag 15.06.2020 klokken 09.30. Trykk på linken under, legg ved navn, e-mail og bli med:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a07ca19c627b54a11ad0489ac09975bfc%40thread.tacv2/Generelt?groupId=d5bd5a98-08fa-4181-a111-c844111ae24e&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

Be there.

 

expo19