Takk for denne gang.

Vi ønsker å takke alle som fulgte vår presentasjon av bacheloroppgaven.

Hvis det skulle være noen henvendelser ang. bacheloroppgaven eller noe annet, så kan vi kontaktes på følgende mailadresser:

Anders Østli : aostli@gmail.com

Lars Kristian Morka: l.k.morka@gmail.com

Celine Marie Hansen Søvik: celine-marie-@hotmail.com

Hanne Kristin Sudmann Steensæth: hanne-kr@hotmail.com

Takk for oss.

 

expo19