Takk for denne gang.

Vi ønsker å takke alle som fulgte vår presentasjon av bacheloroppgaven.

Hvis det skulle være noen henvendelser ang. bacheloroppgaven eller noe annet, så kan vi kontaktes på følgende mailadresser:

Anders Østli : aostli@gmail.com

Lars Kristian Morka: l.k.morka@gmail.com

Celine Marie Hansen Søvik: celine-marie-@hotmail.com

Hanne Kristin Sudmann Steensæth: hanne-kr@hotmail.com

Takk for oss.

 

Rettelse!

Vi har tidligere publisert en lenke til vårt Teams rom, hvor vi skal ha muntlig presentasjon på mandag 15.06.2020 klokken 09.30.

Denne lenken inneholdt en feil, men er nå rettet. Den nye lenken ligger også her:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a07ca19c627b54a11ad0489ac09975bfc%40thread.tacv2/Generelt?groupId=d5bd5a98-08fa-4181-a111-c844111ae24e&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

Trykk på linken og bli med.

Be there.

 

Rett ved målstreken!

Nå er bacheloroppgaven endelig levert. Seks måneder med hardt arbeid er NESTEN avsluttet. Det gjenstår muntlig fremføring nå førstkommende mandag d. 15.06.2020 klokken 09.30. Gruppen jobber nå med finpuss av manus, PowerPoint presentasjon og videoinnspilling. Vi håper å se dere på mandag.

Hilsen oss

 

Hvordan skal dette løses?

Covid-19 satt en stopper for at gruppen kunne møtes fysisk og vi kunne heller ikke besøke Skolt Pukkverk. Dette bød selvfølgelig på noen utfordringer, men gruppen har løst dette på en god måte. Allerede før Covid-19 utbruddet hadde gruppen fullført current state kartlegging og valgte nå individuelt fokusområde for en future state løsning hos Skolt Pukkverk AS avd. Moss. Her følger en liten smakebit for hva bacheloroppgaven vil inneholde og hva den enkelte i gruppen har fokusert på.

Hanne Kristin:

Hanne Kristin: Kunderelasjon og fremtidig marked.

Lars Kristian:

Lars Kristian: LEAN, organisasjonsutvikling, current- og future state map, systemtenkning og produksjon.

Celine:

Celine: Visuell ledelse, Andon, A3, KPI og tavlemøter.

Anders:

Anders: Massebalanse, OEE, Statistisk prosesskontroll og produksjon.