Videopresentasjon av vårt bachelorprosjekt!

Nå nærmer det seg bacheloroppgavens slutt, og i den anledning kommer bachelorgruppen til å holde en 15 minutters presentasjon av egen oppgave den 15. juni, kl. 09:00. Det vil være rom for spørsmål fra publikum i etterkant, så velkommen skal du være!

Se video invitasjonen i lenken nedenfor;

Link til presentasjon over Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a205ae7c8ea0c40249317718e6d00cce3%40thread.tacv2/Generelt?groupId=74806bae-d1bd-4ce1-b3f3-41e95b04c9e2&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

 

Nærmer seg slutten

Som skrevet i tidligere innlegg har bachelorgruppen fortsatt hjemmekontor. Arbeidet den siste tiden har gått i å skrive på rapporten som vi skal levere om en måned. Vi har helt siden  Corona pandemien oppsto hatt ukentlige møter med veileder og fabrikksjef hos Contiga. Bachelorgruppen har valgt å ha internt møte annenhver dag. Til sammen har dette gjort at arbeidshverdagen og prosjektet har blitt minst mulig berørt av pandemien.

Det er blitt gjort endringer på oppgavene vi har gitt til Contiga. Dette har vi gjort for at arbeidet vi innførte før pandemien ikke skal gli helt ut. Dette vil bli utdypet mer i rapporten. I tiden fremover vil bachelorgruppen jobbe med å ferdigstille rapporten.

 

 

Covid-19 og revisjoner

Etter situasjonen som nå har utbredt seg over hele Norge og verden er vi nødt til å endre arbeidshverdagen vår noe. Prosjektgruppen vil derfor i perioden fremover benytte hjemmekontor som sin arbeidsplass. Vi bruker ukentlig ulike kommunikasjonsplattformer for å opprettholde normal kommunikasjon og samarbeid på en best mulig måte. Pr. nå er kontorplassen vår ved Contiga stengt, men vi håper at situasjonen rundt Corona pandemien roer seg i løpet av noen uker og at vi får noen uker på kontoret før prosjektslutt.

Bedriften skal etter beste evne utføre revisjonsrundene ukentlig som planlagt, men prosjektgruppen har også forståelse for om dette utgår noe med tanke på at situasjonen rundt Covid-19 endrer seg fra dag til dag. Samtidig er vi veldig glad for at vi fikk innført denne ordningen noen uker før viruset rammet Norge for fullt.

 

5S revisjon

Etter samråd med ledergruppen og de ansatte har vi nå utviklet og satt igang en 10 ukers revisjonsplan for hele fabrikken i Moss. Fabrikken er delt inn i 12 soner som er blitt tildelt hver sin ansvarlige person og en motivert ansatt. Dette for å skape høyere involvering av de ansatte. Revisjonsrundene vil bli gjort ukentlig i hver enkelt sone og vil bestå av en motivert ansatt, en ansvarlig person, en eller flere ledere/verneombud og minst en representant fra bachelorgruppen. Prosjektgruppen har gjort det tydelig både for ledere og ansatte at revisjonsrundene er nødt til å bli prioritert for at systemet skal fungere med den rette hensikt.

Det er også blitt opprettet en referansegruppe, som annenhver uke skal møtes for å diskutere tiltak til større prosjekter/gjøremål som er blitt notert/observert av revisjonsgruppene på hver enkelt sone. Gruppen består i all hovedsak av fabrikksjef, verneombud, HMS ansvarlig, 12 ansvarlige personer fra hver sone og prosjektgruppen.

 

Februar

Denne måneden har prosjektet utviklet seg veldig mye og har forandret retninger flere ganger. Etter besøket hos Kynningsrud i Uddevalla ønsket vi å innføre en oppfølgingsplan for Lean i den daglige driften. Systemet endte vi med å kalle Contiga production system (CPS). Hensikten med dette systemet var å innføre nye verktøy prosjektgruppen mente var relevant, og å få til en oppfølging av Lean arbeidet som allerede er iverksatt av bedriften selv. For at disse metodene og systemene skal fungere er det viktig at de blir fulgt opp og brukt i det daglige. Dette blir derfor en del av vår oppgave i tiden fremover.

Etter et møte med konsernledelsen har vi i etterkant gått bort navnet CPS for å hindre missforståelser og blanding av allerede innført system fra Heidelberg Cement Group.

Vi vil derfor i tiden fremover jobbe tett mot ledelsen for å samhandle disse to systemene.

 

Besøk hos Kynningsrud Prefab

I slutten av Januar var vi så heldige at vi fikk besøke Kynningsrud Prefab sin fabrikk i Uddevalla. På kort varsel ble vi møtt med godt forberedte og hyggelige ansatte. Fabrikken viste på en eksepsjonell måte hvordan Lean kan fungere i den daglige driften med rette ledere, ansatte og en god kultur. De har klart å lage en sterk forbedringskultur, noe som var svært motiverende å se. Målet med besøket var å få et syn på hvordan andre fabrikken bedriver Lean i den daglige driften. Enten om du jobber med betong eller ei, så anbefales det på det sterkeste å dit for å se og høre på hvordan de løser Lean i deres daglige drift.

 

Oppstart bachelorprosjekt

Oppstart

Velkommen til vår bachelorblogg. Vi er 4 studenter fra Innovasjon og prosjektledelse, ved Høgskolen i Østfold, som skal skrive en bacheloroppgave for Contiga avd Moss. Oppgaven går ut på å implementere Lean som en naturlig del av den daglige driften i bedriften. Gjennom denne våren vil vi kontinuerlig oppdatere bloggen, som har til hensikt å vise hvordan prosessen på prosjektet utarter seg.

Prosjektgruppen består av:

Fredrik Nøklegård Bjerke

 • Alder: 22år
 • Bosted: Halden
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fredrik-nøklegård-bjerke-78370514a/

Johann Gaupen Berg

 • Alder: 22 år
 • Bosted: Halden
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johann-gaupen-berg-00813b149/

Tom Idar Mauno

 • Alder: 45
 • Bosted: Fredrikstad
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tom-mauno/

Eskil Eriksen:

 • Alder: 33
 • Bosted: Moss
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eskil-eriksen/

 

Håper du vil følge med oss videre.