Februar

Denne måneden har prosjektet utviklet seg veldig mye og har forandret retninger flere ganger. Etter besøket hos Kynningsrud i Uddevalla ønsket vi å innføre en oppfølgingsplan for Lean i den daglige driften. Systemet endte vi med å kalle Contiga production system (CPS). Hensikten med dette systemet var å innføre nye verktøy prosjektgruppen mente var relevant, og å få til en oppfølging av Lean arbeidet som allerede er iverksatt av bedriften selv. For at disse metodene og systemene skal fungere er det viktig at de blir fulgt opp og brukt i det daglige. Dette blir derfor en del av vår oppgave i tiden fremover.

Etter et møte med konsernledelsen har vi i etterkant gått bort navnet CPS for å hindre missforståelser og blanding av allerede innført system fra Heidelberg Cement Group.

Vi vil derfor i tiden fremover jobbe tett mot ledelsen for å samhandle disse to systemene.

 

Besøk hos Kynningsrud Prefab

I slutten av Januar var vi så heldige at vi fikk besøke Kynningsrud Prefab sin fabrikk i Uddevalla. På kort varsel ble vi møtt med godt forberedte og hyggelige ansatte. Fabrikken viste på en eksepsjonell måte hvordan Lean kan fungere i den daglige driften med rette ledere, ansatte og en god kultur. De har klart å lage en sterk forbedringskultur, noe som var svært motiverende å se. Målet med besøket var å få et syn på hvordan andre fabrikken bedriver Lean i den daglige driften. Enten om du jobber med betong eller ei, så anbefales det på det sterkeste å dit for å se og høre på hvordan de løser Lean i deres daglige drift.