Februar

Denne måneden har prosjektet utviklet seg veldig mye og har forandret retninger flere ganger. Etter besøket hos Kynningsrud i Uddevalla ønsket vi å innføre en oppfølgingsplan for Lean i den daglige driften. Systemet endte vi med å kalle Contiga production system (CPS). Hensikten med dette systemet var å innføre nye verktøy prosjektgruppen mente var relevant, og å få til en oppfølging av Lean arbeidet som allerede er iverksatt av bedriften selv. For at disse metodene og systemene skal fungere er det viktig at de blir fulgt opp og brukt i det daglige. Dette blir derfor en del av vår oppgave i tiden fremover.

Etter et møte med konsernledelsen har vi i etterkant gått bort navnet CPS for å hindre missforståelser og blanding av allerede innført system fra Heidelberg Cement Group.

Vi vil derfor i tiden fremover jobbe tett mot ledelsen for å samhandle disse to systemene.

 

expo19