Covid-19 og revisjoner

Etter situasjonen som nå har utbredt seg over hele Norge og verden er vi nødt til å endre arbeidshverdagen vår noe. Prosjektgruppen vil derfor i perioden fremover benytte hjemmekontor som sin arbeidsplass. Vi bruker ukentlig ulike kommunikasjonsplattformer for å opprettholde normal kommunikasjon og samarbeid på en best mulig måte. Pr. nå er kontorplassen vår ved Contiga stengt, men vi håper at situasjonen rundt Corona pandemien roer seg i løpet av noen uker og at vi får noen uker på kontoret før prosjektslutt.

Bedriften skal etter beste evne utføre revisjonsrundene ukentlig som planlagt, men prosjektgruppen har også forståelse for om dette utgår noe med tanke på at situasjonen rundt Covid-19 endrer seg fra dag til dag. Samtidig er vi veldig glad for at vi fikk innført denne ordningen noen uker før viruset rammet Norge for fullt.

 

5S revisjon

Etter samråd med ledergruppen og de ansatte har vi nå utviklet og satt igang en 10 ukers revisjonsplan for hele fabrikken i Moss. Fabrikken er delt inn i 12 soner som er blitt tildelt hver sin ansvarlige person og en motivert ansatt. Dette for å skape høyere involvering av de ansatte. Revisjonsrundene vil bli gjort ukentlig i hver enkelt sone og vil bestå av en motivert ansatt, en ansvarlig person, en eller flere ledere/verneombud og minst en representant fra bachelorgruppen. Prosjektgruppen har gjort det tydelig både for ledere og ansatte at revisjonsrundene er nødt til å bli prioritert for at systemet skal fungere med den rette hensikt.

Det er også blitt opprettet en referansegruppe, som annenhver uke skal møtes for å diskutere tiltak til større prosjekter/gjøremål som er blitt notert/observert av revisjonsgruppene på hver enkelt sone. Gruppen består i all hovedsak av fabrikksjef, verneombud, HMS ansvarlig, 12 ansvarlige personer fra hver sone og prosjektgruppen.