5S revisjon

Etter samråd med ledergruppen og de ansatte har vi nå utviklet og satt igang en 10 ukers revisjonsplan for hele fabrikken i Moss. Fabrikken er delt inn i 12 soner som er blitt tildelt hver sin ansvarlige person og en motivert ansatt. Dette for å skape høyere involvering av de ansatte. Revisjonsrundene vil bli gjort ukentlig i hver enkelt sone og vil bestå av en motivert ansatt, en ansvarlig person, en eller flere ledere/verneombud og minst en representant fra bachelorgruppen. Prosjektgruppen har gjort det tydelig både for ledere og ansatte at revisjonsrundene er nødt til å bli prioritert for at systemet skal fungere med den rette hensikt.

Det er også blitt opprettet en referansegruppe, som annenhver uke skal møtes for å diskutere tiltak til større prosjekter/gjøremål som er blitt notert/observert av revisjonsgruppene på hver enkelt sone. Gruppen består i all hovedsak av fabrikksjef, verneombud, HMS ansvarlig, 12 ansvarlige personer fra hver sone og prosjektgruppen.

 

expo19