Nærmer seg slutten

Som skrevet i tidligere innlegg har bachelorgruppen fortsatt hjemmekontor. Arbeidet den siste tiden har gått i å skrive på rapporten som vi skal levere om en måned. Vi har helt siden  Corona pandemien oppsto hatt ukentlige møter med veileder og fabrikksjef hos Contiga. Bachelorgruppen har valgt å ha internt møte annenhver dag. Til sammen har dette gjort at arbeidshverdagen og prosjektet har blitt minst mulig berørt av pandemien.

Det er blitt gjort endringer på oppgavene vi har gitt til Contiga. Dette har vi gjort for at arbeidet vi innførte før pandemien ikke skal gli helt ut. Dette vil bli utdypet mer i rapporten. I tiden fremover vil bachelorgruppen jobbe med å ferdigstille rapporten.