Studiet

På studiet lærer du om entreprenørskap, om hvordan du jobber kreativt og skaper en kultur for nytekning sammen med andre. Du lærer også hvordan du leder prosesser der gode ideer blir til ferdige produkter og tjenester. Du lærer å jobbe i team fra dag en, og studiet er særlig rettet mot næringslivet med reelle samarbeidsprosjekter i tilknyttede bedrifter. Gjennom studiumet får du verktøy for å håndtere teamarbeid, og teamarbeidet hjelper deg med å oppdage egne svakheter og styrker. Du vil også lære metoder for å utvikle ideer, og får verktøy for å starte egne livskraftige virksomheter. Blant de mange spennende emnene det undervises i på dette studiet er produktutvikling, kreativitet og entreprenørskap, prosjektledelse og prosjektutvikling.

Undervisningen i dette studiet er variert og består av både prosjektarbeid, seminarer, bedriftsbesøk og forelesninger. Vi benytter oss også av gjesteforelesere fra andre undervisningsinstitusjoner, næringslivet eller fra offentlig sektor.

Gjennom studiet samarbeider studentene tett med lokale, regionale og internasjonale bedrifter. Listen over samarbeidspartnere inkluderer kjente bedrifter som Nexans, FresenusKabi, Norske Skog, KnowIt m.fl. og også offentlig sektor som kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Marker m.fl.

  • Tekst og bilde hentet fra Høgskolen sine nettsider.