Om prosjektet

Dette bachelorprosjektet er et samarbeid mellom fire studenter fra Høgskolen i Østfold og Contiga avdeling Moss. Prosjektet baserer seg på å innføre Lean i daglig drift ved bedriften. Ved bruk av ulike teorier, metoder og verktøy vil prosjektgruppen arbeide i ett semester med denne oppgaven. Oppgaven skal leveres og fremføres i starten av Juni 2020.