Prosjektstart Green & Smart Living

Green & Smart Living er et bachelorprosjekt som skal utføres av Mats Enerhaugen og Abdulhamid Hassouna.

Gjennom dette prosjektet skal vi gjennomføre en utslippanalyse for studenter. Deretter skal vi utvikle et større prosjekt, der det skal utarbeides konsepter for testing av bærekraftige hybelløsninger som laboratorium for utvikling, og testing av nye smarte løsninger.

Er dette noe du syntes virker interessant, og ønsker ta kontakt med oss?
For eventuelle spørsmål eller dersom du føler du kan tilføye prosjektet noe, kontakt oss
Prosjektleder – Mats Enerhaugen: mats.enerhaugen@hiof.no
Ressursperson – Abdulhamid Hassouna: abdulhamid.hassouna@hiof.no