Expo invitasjon

Vi ønsker å invitere dere til Digital Expo ved HIOF. Presentasjonen for prosjektet vil foregå på Microsft Teams i tidsrommet 10.30-11.00 den 15. Juni.

Innenfor det korte tidsrommet er det satt av 15 minutter til presentasjon av prosjektet og 10 minutter til spørsmål rundt prosjektet. Ettersom det er knapt med tid så håper vi du kommer inn på Teams rommet litt før vi starter og er klar til kl 10.30 sharp, ettersom vi starter da og avslutter 11 blank.

Dersom du ønsker å delta sender du mail til Matsen@hiof.no med navn og mailadressen jeg skal invitere deg på.

Håper vi ser deg blandt det digitale publikumet!

Mvh Mats Enerhaugen & Abdulhamid Hassouna

 

Kort om prosjektet

Med fokus på TPB (Theory of planned behaviour), Innovasjon og bærekraftig utvikling har vi gjort en undersøkelse av studenter ved bjølstad campus. Vi har gjort et Observasjonsstudie og gjennomført en spørreundersøkelse som baserer seg på studenters håndtering av matsvinn og bruk av vann, nærmere bestemt dusj tid. Vi valgte å se på disse områdene ettersom bachelorgruppen så for seg det var store forbedringspotensialer hos nevnte lokasjon.

Gjennom prosjektet har vi hentet inspirasjon fra eksterne land, og kommet fram til det vi mener kan være god og bærekraftige løsninger til den nåværende og fremtidige samfunnssituasjonen. Konseptene vi har utarbeidet er siktet mot studentenes levemåte, fremtidig boligkonstruksjon, og nåværende tiltak for boliger. Alle konseptene kan i tråd redusere ethvert menneskes fotavtrykk, og samtidig hjelpe oss nå noen av FN’s bærekraftsmål.