Kort om prosjektet

Med fokus på TPB (Theory of planned behaviour), Innovasjon og bærekraftig utvikling har vi gjort en undersøkelse av studenter ved bjølstad campus. Vi har gjort et Observasjonsstudie og gjennomført en spørreundersøkelse som baserer seg på studenters håndtering av matsvinn og bruk av vann, nærmere bestemt dusj tid. Vi valgte å se på disse områdene ettersom bachelorgruppen så for seg det var store forbedringspotensialer hos nevnte lokasjon.

Gjennom prosjektet har vi hentet inspirasjon fra eksterne land, og kommet fram til det vi mener kan være god og bærekraftige løsninger til den nåværende og fremtidige samfunnssituasjonen. Konseptene vi har utarbeidet er siktet mot studentenes levemåte, fremtidig boligkonstruksjon, og nåværende tiltak for boliger. Alle konseptene kan i tråd redusere ethvert menneskes fotavtrykk, og samtidig hjelpe oss nå noen av FN’s bærekraftsmål.

 

expo19