Nye tider krever omstilling

Som alle vet, har det blitt en annerledes hverdag for de fleste -og med ingen unntak for bachelorprosjektene. Planen vår var å intervjue utvalgte kommuneansatte i tre forskjellige kommuner. Modellen vi skulle bruke var å ha fysiske intervjuer og observasjoner. Vi rakk å fullføre to dybdeintervjuer med to kommuner før utbruddet av coronaviruset snudde på hvordan vi måtte jobbe. Vi måtte gå i tenkeboksen og komme med nye tiltak og fremgangsmåter for å få ønsket resultat. Vi bestemte oss raskt for å utnytte muligheten med digitale verktøy og brukte det flittig til å nå frem til enda flere intervjuobjekter enn vi hadde klart hvis det skulle være fysiske møter.

Vi har så langt intervjuet:

  • 6 kommuner via e-post

Dette ga oss mer data slik at vi kunne se om det var noe likhetstrekk mellom kommunene og om de har samme utfordringer.

  • 210 Innbyggere via spørreundersøkelsen

Undersøkelse som tok for seg hvilken innsikt og hvilke erfaringer innbyggerne i forskjellige kommuner har når det gjelder leie av lokaler, idrettsanlegg og utstyr i deres kommune. Vi valgte å distribuere spørreundersøkelsen til å gjelde flere kommuner i Norge for å se om funnene var like.

  • Ulike idrettsforeninger/klubber

En stor målgruppe innen kommunal utleie er naturligvis idrettsforeninger som har fast leietid på idrettshaller. Derfor har vi også gjort noen epost intervjuer med flere idrettsforeninger for å finne ut hvordan de opplever utleieprosessen. 

Utbruddet av coronaviruset har gjort at arbeidet med oppgaven ble noe annerledes en forventet, der vi har de siste ukene har måtte benytte digitale hjelpemidler som Zoom videochat, Facebook og Asana – et visuelt prosjektstyringsverktøy fremfor å ha fysiske møter. Dette er en ny hverdag som er uvant for oss og krever både omstilling arbeidsmessig og mentalt. Vi har likevel stor tro på at vi kan få til et godt resultat, og velger å bruke tiden vi er i til en fordel til å tenke nytt og større. Vi ser frem til siste innspurt med oppgaven!

 

 

expo19