Takk for oss

En lærerik periode nærmer seg slutten. Det har vært en dannelsesreise uten like. 3 år fylt med mange prosjekter tett opp mot næringslivet, frivillig og offentlig sektor. Samt gode samarbeid med medstudenter og faglærere. Med kunnskap innen innovasjon og prosjektledelse er vi rustet for å bidra til en verden som er i stadig endring og omstilling. Man sier ofte tiden flyr når man jobber med det man liker, og det kan vi bekrefte for 3 år er forbi og vi sitter igjen med gode minner for livet.

Med det sagt er vi stolte og glad for å kunne presentere resultatet vi nå har jobbet så lenge med å få ferdig. Dette prosjektet har vært mer enn bare en oppgave, da vi har hatt en underliggende motivasjon om å kunne ha påvirkningskraft og gjøre en forskjell i hvordan offentlig utleie gjøres i fremtiden. Oppgaven er et produkt av gode samarbeid og velvilje fra mange involverte parter. Først og fremst vil vi takke Halden kommune, som har vært vår oppdragsgiver. Takk for all støtte og frihet dere har gitt oss for å kunne forme oppgaven etter beste evne. Vi vil også gi en stor takk til veilederen vår Matthew Lynch, som har kommet med nyttige innspill og hjelp under denne perioden. Sist men ikke minst vil vi også takke alle intervjuobjekter og bidragsytere som har stilt opp, særlig alle kommuner som har vært villig til å samarbeide og dele sine verdifulle erfaringer med oss. Denne oppgaven har gitt oss mye innsikt i hvordan mange kommuner jobber. Vi håper vi kan kan videreformidle kunnskapen vi har tilegnet oss på en god måte. Stay tuned! for snart kommer en videopresentasjon.

18 non-corny teamwork quotes you'll actually like - Work Life by ...

 

expo19