Takk for oss

En lærerik periode nærmer seg slutten. Det har vært en dannelsesreise uten like. 3 år fylt med mange prosjekter tett opp mot næringslivet, frivillig og offentlig sektor. Samt gode samarbeid med medstudenter og faglærere. Med kunnskap innen innovasjon og prosjektledelse er vi rustet for å bidra til en verden som er i stadig endring og omstilling. Man sier ofte tiden flyr når man jobber med det man liker, og det kan vi bekrefte for 3 år er forbi og vi sitter igjen med gode minner for livet.

Med det sagt er vi stolte og glad for å kunne presentere resultatet vi nå har jobbet så lenge med å få ferdig. Dette prosjektet har vært mer enn bare en oppgave, da vi har hatt en underliggende motivasjon om å kunne ha påvirkningskraft og gjøre en forskjell i hvordan offentlig utleie gjøres i fremtiden. Oppgaven er et produkt av gode samarbeid og velvilje fra mange involverte parter. Først og fremst vil vi takke Halden kommune, som har vært vår oppdragsgiver. Takk for all støtte og frihet dere har gitt oss for å kunne forme oppgaven etter beste evne. Vi vil også gi en stor takk til veilederen vår Matthew Lynch, som har kommet med nyttige innspill og hjelp under denne perioden. Sist men ikke minst vil vi også takke alle intervjuobjekter og bidragsytere som har stilt opp, særlig alle kommuner som har vært villig til å samarbeide og dele sine verdifulle erfaringer med oss. Denne oppgaven har gitt oss mye innsikt i hvordan mange kommuner jobber. Vi håper vi kan kan videreformidle kunnskapen vi har tilegnet oss på en god måte. Stay tuned! for snart kommer en videopresentasjon.

18 non-corny teamwork quotes you'll actually like - Work Life by ...

 

Nye tider krever omstilling

Som alle vet, har det blitt en annerledes hverdag for de fleste -og med ingen unntak for bachelorprosjektene. Planen vår var å intervjue utvalgte kommuneansatte i tre forskjellige kommuner. Modellen vi skulle bruke var å ha fysiske intervjuer og observasjoner. Vi rakk å fullføre to dybdeintervjuer med to kommuner før utbruddet av coronaviruset snudde på hvordan vi måtte jobbe. Vi måtte gå i tenkeboksen og komme med nye tiltak og fremgangsmåter for å få ønsket resultat. Vi bestemte oss raskt for å utnytte muligheten med digitale verktøy og brukte det flittig til å nå frem til enda flere intervjuobjekter enn vi hadde klart hvis det skulle være fysiske møter.

Vi har så langt intervjuet:

  • 6 kommuner via e-post

Dette ga oss mer data slik at vi kunne se om det var noe likhetstrekk mellom kommunene og om de har samme utfordringer.

  • 210 Innbyggere via spørreundersøkelsen

Undersøkelse som tok for seg hvilken innsikt og hvilke erfaringer innbyggerne i forskjellige kommuner har når det gjelder leie av lokaler, idrettsanlegg og utstyr i deres kommune. Vi valgte å distribuere spørreundersøkelsen til å gjelde flere kommuner i Norge for å se om funnene var like.

  • Ulike idrettsforeninger/klubber

En stor målgruppe innen kommunal utleie er naturligvis idrettsforeninger som har fast leietid på idrettshaller. Derfor har vi også gjort noen epost intervjuer med flere idrettsforeninger for å finne ut hvordan de opplever utleieprosessen. 

Utbruddet av coronaviruset har gjort at arbeidet med oppgaven ble noe annerledes en forventet, der vi har de siste ukene har måtte benytte digitale hjelpemidler som Zoom videochat, Facebook og Asana – et visuelt prosjektstyringsverktøy fremfor å ha fysiske møter. Dette er en ny hverdag som er uvant for oss og krever både omstilling arbeidsmessig og mentalt. Vi har likevel stor tro på at vi kan få til et godt resultat, og velger å bruke tiden vi er i til en fordel til å tenke nytt og større. Vi ser frem til siste innspurt med oppgaven!