Redesignkurs

Velkommen til bloggen om redesignkurs, basert på sosial innovasjon og sirkulær økonomi! Vi er en gruppe studenter fra høgskolen i Østfold som skriver bachelor om det å inkludere og integrere de som av en grunn er ledig på dagtid. Målgruppen er rettet mot innvandrer kvinner som ønsker å sysselsette seg med noe på dagtid. Tilbudet er etablert for å kunne bidra til en felles møteplass hvor de vil de få muligheten til å utvikle seg kreativt, styrke det språklige samt muligheten til å bygge nettverk.

Konseptet er blitt utformet for å skape en felles arena for målgruppen. Kurset skal gjennomføres ved at de involverte designer, syr og skapet nytt av donerte klær og tekstiler på frivilligsentralen i Fredrikstad sentrum. Konseptet appelerer til ulike kulturer der det skal gi en følelse av felleskap og trygghet,  hvor de føler at de bidrar i samfunnet.