Avisutklipp

Glade ble både deltakere og vi i prosjektgruppen da avisen ankom frivilligsentralen tidlig en tirsdagsmorgen. Den ble lest i fellesskap, slik at alle fikk høre på hva som var blitt skrevet om oss:)