Fin start på mars!

Mars startet som en god måned. Brikkene har begynt å falle på plass, prosjektet har fått en fin form og gruppen har samlet data ved bruk av kvalitative metoder, samt fotografier.

Det er blitt utformet spennende prosjekter på agendaen mot prosjektets slutt. Det vil blant annet opprettes en moteoppvisning i samarbeid med St.Croix, hvor deltakerne kan vise frem det de har skapt. I tillegg vil det nye samarbeidet med KAPPE gi deltakerne nye spennende oppgaver, hvor de vil få i oppdrag å  redesigne og skreddersy ulike plagg.

Gruppen har fått svar fra IMDI angående søknad om støtte i form av penger. Redesignprosjektet og oppdragsgiver har nå fått et positivt svar på søknad som vil være til stor hjelp for videreutvikling av redesignkurs. 

Vi gleder oss til å sette i gang planleggingen av kurset fremover nå tilgang til nye ressurser blir tilgjenlig!