Vår oppstart

Begynnelsen

Teamet kom fort i gang med bacheloren den 06.12.2019. Vi hadde et møte med veileder som presenterte 4 steg i startfasen. Steg 1, få oversikt over svakheter og styrker i teamet. Steg 2, etablere en struktur i teamet. Steg 3, ta kontakt med oppdragsgiver, og få til et møte. Steg 4, planlegge og loggføre godt fra start. Med en bratt kurve som indikerer innsats og progresjon skal denne gå radig oppover i de to første månedene. 17.12.2019 var temaets andre møte. Vi kom opp med målplan for prosjektet med hva, hvordan og hvorfor for prosjektstart. Utover dette fylte gruppen ut personlig SWOT og team SWOT, i tillegg tok vi belbins test for å se hva man kan bidra med i teamet. Videre ble det også ukesplan med oppsett av forventet tilgjengelig tid og planlegging i forhold til jobb satt. Første oppstarts uke er 06.01.2020.

Startskuddet

Startskudde for bachelor «Smart Parkering Fredrikstad» var 06.01.2020. Gruppen skal velge teamleder og Erika ble valg til prosjektleder. Vi formet en teamkontrakt hvor team mål ble satt og underskrevet. Utover dette ble det sendt en mail til vår prosjekteier, Frode Samuelsen som er virksomhetsleder for parkering og transport i Fredrikstad kommune og avtalte et møte 08.01.2020. Forberedelsene til møte ble tatt tirsdag for at alle skulle være på lik linje når det kommer til idémyldring og mål for prosjektperioden. På møte presenterte teamet seg og etter fikk prosjekteier presentert seg selv. Videre gikk temaet over på å presentere foreløpige mål for prosjektet og fikk signert «avtale for personopplysninger i kvalitetsprosjekt». Teamet fikk informasjon på dagens situasjon i kommunen og satt mål for prosjektet og definert prosjektperioden med Fredrikstad kommune før møtet sluttet. Gruppen avsluttet uken med å samle tankene og gå igjennom alt som ble gjort.

Finne vårt ståsted

Etter et møte med vår veileder 13.01.2020 har Temaet diskutert og jobbet mot en problemstilling og hva den betyr. Problemstillingen må kunne måles og den vil utvikle seg. Videre skulle teamet fortsette å innhente mer informasjon om kollektiv trafikken for å finne ut av nå-situasjonen og finne vårt ståsted. Etter møte gikk gruppen tilbake til kontoret for møte nummer to, mandagsmøte. Møte ble brukt til å planlegge uken videre og finne vårt ståsted. Systemtenkning og tjenesteutvikling ble teamet enige om å ta utgangspunktet i. Utover dette ble tiden brukt til innhenting av informasjon, både fra internett og bøker, for å skape data og et grunnlag for det faglige. 16.01.2020 var det klart for et nytt møte. Møte var med sentrumslederen i Fredrikstad, hvor teamet fikk informasjon om hvor mange som bruker det kollektive tilbudet og sentrum i Fredrikstad.

Nytt lokale

Mandag 20.01.2020 ble teamet tildelt vårt første kontor. Mandagsmøte gikk ut på planlegging av uka og det første som stod på planen var å gjøre feltarbeid. Gruppen dro ut på de forskjellige innfartsparkeringene som er i Fredrikstad for å få en oversikt over hvordan standarden er, hvor mange som bruker parkeringene og om de ligger bra til i forhold til det kollektive. Samme uke fikk gruppen satt hvilken metode de vil bruke etter å ha lest et par bøker innenfor systemtenkning og tjenesteutvikling. Med en relevant metode ble prosjektforløpet ble satt, samtidig har teamet funnet relevant litteratur som begrunner og forsterker gjeldene metode. Det har vært en hektisk start på bachelor prosjektet, men teamet har jobbet hardt og skaffet mye kunnskap. Kurven fortsetter å stige og kommer til å fortsette å stige med innsats og progresjon.