Ny måned, nye muligheter

 

Slik jobbet vi i februar

Prosjektgruppen startet februar med mandagsmøte, hvor teamet gikk igjennom hva uke 6 ville bringe oss. Teamet satte i gang med å visualisere prosjektforløpet på en template og fortsatte skrivingen på rapport. Videre utover uken hadde vi et møte med vår prosjekteier, Frode Samuelsen, hvor agendaen var presentasjon av prosjektforløpet, vise frem Facebook siden, bloggen vår og muligheter for å sette opp en verdenskafé. Vi avsluttet uken med fredagsmøte og samling av våre tanker.

Videre ble uke 7 innledet med mandagsmøte hvor gruppen diskuterte vinterferie i uke 8, og hva som skulle bli gjort resten av uken. Teamet har i tillegg kommet til steg 4 i prosjektet. Etter steg 4 ble alle enige om å gjøre en «lupe», hvor «runde» to blir å gjennomgå steg 1-11 med forbehold. Prosjektgruppen avsluttet runde 1 med å gjøre ferdig steg 5, som går ut på å lage en storyworld ut ifra segmenteringen av intervjuene. Gruppen begynte i tillegg å lage en invitasjon til en verdenskafé etter godkjenning fra prosjekteier.  Vinterferie kom og uken startet med å jobbe hjemmefra. Teamet møttes kun tirsdag for planlegging av uken.

I siste uke av februar var det mye på agendaen. Mandag gikk vi ut i Fredrikstad sentrum for å kartlegge behov blant brukere, ved hjelp av en spørreundersøkelse. Videre utover uken ble det planlegging av fagfellevurderingen som var satt opp på torsdag. Videre gjorde vi ferdig invitasjonen til verdenskafé .

Prosjektgruppen avsluttet februar med en vel gjennomført fagfellevurdering og en ferdig invitasjon til vår verdenskafé.

 

Intervju 2.0

 


Hentet fra: https://twitter.com/walterwalsch/status/743363029950029825

De siste dagene har teamet vært igjennom steg 1, 2 og er på slutten av steg 3 av 11 i metoden «tjenesteutvikling». Denne metoden er grunnlaget for bacheloren som skal resultere i en smart løsing på parkering i Fredrikstad. I løpet av steg 3 har gruppen vært igjennom segmentering av intervju. På bakgrunn av det er runde 2 av intervju klart. Dette blir et skjema med 13 spørsmål og undersøkelsen tar toppen 4 min. Det er sendt ut digitalt gjennom Facebook siden, mail og deles nå her!

Spørreundersøkelse: https://forms.gle/jiFj2gijouyKUz71A

Teamet skal ut i Fredrikstad sentrum å snakke med befolkningen om hvordan de bruker sentrum, parkerer og hvordan de bruker de ulike kollektivtilbudene. Dette gjør teamet for å skaffe mer volum og kunnskap om situasjonen til folk i og rundt Fredrikstad.