Intervju 2.0

 


Hentet fra: https://twitter.com/walterwalsch/status/743363029950029825

De siste dagene har teamet vært igjennom steg 1, 2 og er på slutten av steg 3 av 11 i metoden «tjenesteutvikling». Denne metoden er grunnlaget for bacheloren som skal resultere i en smart løsing på parkering i Fredrikstad. I løpet av steg 3 har gruppen vært igjennom segmentering av intervju. På bakgrunn av det er runde 2 av intervju klart. Dette blir et skjema med 13 spørsmål og undersøkelsen tar toppen 4 min. Det er sendt ut digitalt gjennom Facebook siden, mail og deles nå her!

Spørreundersøkelse: https://forms.gle/jiFj2gijouyKUz71A

Teamet skal ut i Fredrikstad sentrum å snakke med befolkningen om hvordan de bruker sentrum, parkerer og hvordan de bruker de ulike kollektivtilbudene. Dette gjør teamet for å skaffe mer volum og kunnskap om situasjonen til folk i og rundt Fredrikstad.