En April med COVID-19, rapportskriving og avslutning av metode

April måned innledes med hjemmekontor og videomøter. Selv om den siste måneden har vært utfordrende har teamet allikevel klart å opprettholde arbeidsflyten og motivasjonen. Når april kommer er teamet i sluttfasen av det aller siste i metoden som er fremtidig utfall. Dette går ut på å se på hvilke konsekvenser tiltakene vil kunne gi.

Med mye bachelorskriving bestemte teamet seg for å ta påskeferie så godt dette lot seg gjøre parallelt med det vi allerede holdt på med. Teamet er enig om at det er like viktig å koble av som det er å jobbe og stå på. Ved å ta seg litt pause er vi overbevist om at man presterer bedre, noe som er veldig viktig inn mot mai og den siste måneden før levering av prosjektet.

Gjennom segmenteringene av intervjuene og spørreundersøkelsen, og sett på fremtidige utfall har teamet kommet frem til tiltak rundt eksisterende og fremtidig transportmidler, samt alternativer til transport for enkeltmenneske. Prosjektgruppen har hatt et møte med prosjekteier hvor gjennomgangen av tiltakene ble gjort. Etter litt tekniske problemer måtte vår prosjektleder, Erika, ta dette møte alene.Tiltakene ble presentert og teamet fikk gode tilbakemeldinger fra prosjekteier, samt forbedringer og endringer. Løsningene som vi har fått tilbakemelding på har vi skrevet om i en håndbok som er under produksjon de første ukene i april. Disse løsningene går ut på at sentrum blir mer miljøvennlig, skape et større handlingsrom for enkeltmennesker og samtidig gir en økonomisk gevinst for privatpersoner og kommunen.

Slutten av april er teamet godt i gang med produksjonen av rapporten og er positive til fremtiden. Mot mai er fokuset til teamet å produsere på rapporten og dette vil være fokuset fremover.